Ansedel Gudmund Björnsson Björkman

1689-1718

Soldaten
Född 1689 i Odensjö (G).
Död 1718 i Italien.
Gudmund Björnsson Björkman
Född 1689 i Odensjö (G).
Död 1718 i Italien.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1689 i Odensjö (G).
Gumme Biörnsson-Biörkman (gmr 1717)
Antagen som soldat nr 81 1709 i Björkenäs, Odensjö (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Fånge 1716-04-23 i Wismar.
Död 1718 i Italien.

Förlorat bajonetten på partie 1713-09-20 (gmr 1713).

1723 vintertinget 6 februari § 19.
För rätten inställer sig soldaten Per Björkman för Björkenäs och hustru Anna Persdotter berättandes hava varandra hävdat under äktenskapslöfte, och att barnet är framfött sist i augusti förledet år men bliva hindrade att sammanvigas förrinna världslig rätt rannsakat bliver huru vida Annas förra man soldaten Gudmund Björkman voro med döden avliden, löjtnanten Daniel Gothilander av Kronobergs läns infanteri regemente och överstelöjtnantens kompani närvarande, att bemälte Björkman 1711 med halva regementet av marscherat till Wismar, och då staden 1716 i april till fienden övergick, blev han Björkman med flera fångne och efter han inte ville taga tjänst hos fienden, vart han såld och förd till venetianarna, havandes efter attest d 25 april 1720 Capitlie Ducterlo, av Kongl Majts Tyska Livregemente till fot, betygat att soldaten Nils Ferning nu mera död som blivit tillika med Björkman såld under venetianarna, så väl förr som på dess sotesäng anständigt vittnat och sagt att då venetianarna skulle gå emot turken är Gudmund Björkman 1718 efter veckors sjukdom död uti staden Carvo, det samma vittnar efter avlagd ed soldaten Knut Lustig; Fördenskull i anseende här till remitteras soldaten Per Björkman, och hustru Anna Persdotter, till det vördiga prästerskapet att njuta copulution [vigsel].

Relationer och barn

Gift 1711-04-23 i Odensjö (G).
Anna Persdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-04-18 med hjälp av Disgen version 2023.