Ansedel Jonas Svensson Holmkvist

1700-1762

Korpralen
Född omkring 1700 i Småland.
Död 1762-01-07 i Horsaberga Söderg., Hamneda (G).
Jonas Svensson Holmkvist
Född omkring 1700 i Småland.
Död 1762-01-07 i Horsaberga Söderg., Hamneda (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1700 i Småland.
Antagen som soldat nr 75 1722-10-09 i Loshult, Odensjö (G).

1732 vintertinget 23 februari No 4.
Uppå gifte infanteri vice korpralen Jonas Holmqvist angivande har kronolänsman vällärde Bror Orre instämt så väl bemälte Holmqvist som kvinnfolket Kerstin Svensdotter på Kornbergatorp, för begånget enkelt hor i Hamneda socken, varav hon havande blivit, och ungefär 14 dagar före sistlidne jul framfött ett piltebarn, som än lever, och som svaranderne detta klagomål frivilligt vidgå, och hon därjämte att henne icke okunnigt varit det Holmqvist var gift havandes ingendera av dem sig för detta med lägersmål försett, fördenskull och i förmågo av Kongl Majtsstraffordning av år 1653 § 1, samt Kongl Majts kyrkolag av år 1696 Cap 9 § 4, pådömmas de för första gången begånget enkelt hor att plikta, Holmqvist som gift sina 80 daler silvermynt och Kerstin Svensdotter som ogift sina 40 daler silvermynt, börandes dess utan var för sig undergå tre söndagars uppenbara kyrkoplikt och därpå absolveras. För övrigt bör och Holmqvist årligen erlägga i barnefödgell så länge och till dess barnet sig själv ära och försörja kan tre daler silvermynt i stöd av Kongl Hovrättens universal brev de dato 1697. I brist av bötum av straffas bägge corporaliter han med spö och hon med ris.
Befordrad och transporterad från nr 75 till nr 1 1733-06-21 från Loshult, Odensjö (G) till Elinge, Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift korpral 1744 i Elinge Skinnareg. soldat., Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift 1748 i Elinge Skinnareg. soldat., Hamneda (G).
Omnämns som vittne i domboken vid en bouppteckning 1755-10-04 i Sunnerbo härad.
Levde vid mantalsskrivning ej på soldattorpet men brukade det 1759 i Elinge Skinnareg. soldat., Hamneda (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift och brukade 1/4 mtl 1759 i Horsaberga Söderg., Hamneda (G).
Avsked som korpral nr 1 ad interim 1761-10-03 i Elinge, Hamneda (G).
Död 1762-01-07 i Horsaberga Söderg., Hamneda (G).
"Hit transporterad från korpralsroten (1) utlagde Jonas Svensson Holmqvist" (gmr 1728).
År 1740 kommenderad till Malmö och januari 1742 hemma i landet.
Var korpral med 43 tjänsteår och sjuk i Gartz vid mönstring i Pommern 1759 då han tjänstgjorde för rote nr 1 Elinge men kallades Bengtsson. Enligt denna rulla skulle han vara 63 år gammal och 43 tjänsteår (gmr 1759 b.370).
Fick avsked i Bergen 1761 för ålder och bräcklighet (gmr 1764 s.63).

1756 Sunnerbo vinterting 19 februari § 48.
Corporalen manhaftige Jonas Holmqvist låtit instämma Johan Andersson i Gunghult i Ljunga socken beträffande tjugofyra daler 16 öre silvermynt, som den förre, jämlikt den senares den 2dra april 1755 utgivne samt av Måns Joensson i Elinge och Lars Joensson i Ivla bevittnade skuldebefordrar tillika med ränta från förfallodagen och förorsakade rättegång kostnader.Svaranden var intet tillstädes, därföre frågades om svaranden uti rättan tid är instämd?Vartill nämndemannen välförståndige Nils Andersson i Floboda svarade ja.
Utslag.
Alldenstund svaranden, Johan Andersson i Gunghult Ljunga socken, uti rättan tid instämd till detta ting, men sig icke infunnit, ej heller laga förfall till sitt uteblivande företett,
Fördenskull har tingsrätten ej undgå kunnat till behörigt skiär skådande företaga det av corporalen manhaftig Jonas Holmqvist emot förenämnde Johan Andersson instämde mål, beträffande skuldfordran, och emedan käranden corporalen Holmqvist, med svarandens utav Måns Joensson i Elinge och Lars Joensson i Ivla, bevittnade skuldebrev, under den 2dra april 1755 bevisligt gjort, det svaranden till käranden är skyldig tjugofyra daler 16 öre silvermynt, och dem förbundit sig näst därpå följande Michaelis betala;
Ty varder och svaranden Johan Andersson i Gunghult Ljunga socken dömd ofördröjligen till käranden, corporalen Jonas Holmqvist betala för berörde tjugofyra daler 16 öre silvermynt, med ränta därå efter sex för hundrade om året, räknad ifrån förfallodagen michelsmässo 1755, till dess betalningen värkeligen följer, som och svaranden pålägges, att till käranden uti rättegångskostnad gälda två daler 16 öre dito mynt, dock bör käranden corporalen Holmqvist enligt XII cap 4 § Rättegångsbalken sedan tid till laga vad är förbi, denna tingsrättens tredskodom kundgöra svaranden, eller därå utmätning söka samtidigt, att svaranden må hava tillfälle saken till nästa laga ting med detta härad instämma låta, och återvinna söka, om han sig därtill befogad skulle finna.För övrigt befanns nämnden till följe av 2 § uti förbemälte capitel fäld till två daler silvermynt plikt för sitt förfallolösa uteblivan.

Relationer och barn

Gift 1734-12-29 i Horsaberga, Hamneda (G).
Elisabett Andersdotter.
Anders Jonasson. Född 1735-08-10 i Horsaberga, Hamneda (G).
Bengt Jonasson. Född 1737-12-07 i Horsaberga, Hamneda (G).
Sune Jonasson. Född 1739 i Horsaberga, Hamneda (G).
Begravd 1740-04-20 i Hamneda (G).
Per Jonasson. Född 1742-11-15 i Horsaberga, Hamneda (G).
Karin Jonasdotter. Född 1746-03-14 i Horsaberga, Hamneda (G).
Nils Jonasson. Född 1748-09-21 i Horsaberga, Hamneda (G).
Bengt Jonassson. Född 1754-12-28 i Horsaberga, Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.