Ansedel Ebbe Karlsson Odelin

1697-1744

Soldaten
Född 1697 i Småland.
Död 1744-02-17 i Odensjö, Odensjö (G).
Ebbe Karlsson Odelin
Född 1697 i Småland.
Död 1744-02-17 i Odensjö, Odensjö (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1697 i Småland.
Antagen som soldat nr 76 1720-02-19 i Karsag., Odensjö (G).
Avsked 1733-06-21 i Karsag., Odensjö (G).
Död 1744-02-17 i Odensjö, Odensjö (G).
Kallades Olijn vid mönstring 1728.
Avskedad på grund av en öppen skada i låret som ej kan kureras, utan öppnar sig alltid (gmr 1733).

1725 vintertinget 27 februari § 37.
Det har Sven Jonsson i Blekinge utverkat stämning uppå Ebbe Carlsson i Odensjö för det han ej vill upplåta Sven de hus och tomter, som till dess andel av bruket uti Odensjö Karsagård utav nämndemannen Sten Svensson i Trotteslöv och Eskil Persson i Gåsarp efter efter tingsrättens förordnande d 31 oktober 1723 utsynte blivit, varandes parterna tillstädes och bägge frivilligen tillstå, tillstå, att de uti detta instämda mål äro således förente, att alldeles förbliva vid det som uti förenämnde utsynings instrument finnes utsatt och att Sven därefter behåller de honom tilldelte hus och byggningstomter, det de anhålla av tingsrätten konfirmeras och stadfästas måtte, som beviljades och hava parterna sig därefter att rätta.

1726 sommartinget 12 juni § 146.
Samma dag inställde sig för rätten Per Andersson ifrån Hästhult och Odensjö socken, berättandes att förlidet år 14 dagar efter Mickelsmäss är honom är honom frånstulen en röd häst, som gått uti gärdet ibland de andra hästarna, vilken han nu äntligen i dag uti Borsna och Ryssby socken, hos Jon Persson i Smeag igenfunnit och med sig hit till Tingsplatsen fört, bevisandes och med uppbördsmannen Sven Collin, nämndemännen Nils Josepsson i Ularp, Håkan Persson i Ularp och Ebbe Carlsson i Odensjö nu för rätten gjorde bevittnande att denne är samma häst, som honom Per Andersson tillhörig och förleden höstas från stulen blivit, varandes hästen åtta år gammal blekröd till färgen med ståndman utan vidare tecken eller märken, än på vänstra låret tvärt över 3ne stycken små mörka fläckar, och som Jon Persson i Borsna nyligen kommit ifrån sin resa och sig brutit uti foten att han nu icke medfölja kunnat, har han befullmäktigat uppbördsman Collin för rätten andra att han förleden vinter vid jultiden köpt denna häst av Håkan i Norregård Ströby Skatelöv sn och Allbo härad. För den skull uppå begäran bliver detta uti protokollet antecknat och böra vederbörande till deras fångesmäns uppvisande behörigen instämmas.

Relationer och barn

Gift.
Märit ?. Född omkring 1681.
Begravd 1719-04-19 i Odensjö, Odensjö (G).
Gift 1721-02-12 i Hallarp, Annerstad (G).
Karin Persdotter. Född omkring 1687.
Död av ålder 1777-11-03 i Odensjö, Odensjö (G).
Sven Ebbesson. Född 1722-11-12 i Odensjö, Odensjö (G).
Marta Ebbesdotter. Född 1733-09-26 i Odensjö, Odensjö (G).
Död av rödsot 1785-09-19 i Karsag., Odensjö (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.