Ansedel Johan Magnus Bengtsson Lindberg

1824-1896

Född 1824-10-09 i Haghult, Femsjö (N).
Död 1896-02-02 i Fattiginrättningen, Hälsingorgs stadsförsamling (M).
Johan Magnus Bengtsson Lindberg
Född 1824-10-09 i Haghult, Femsjö (N).
Död 1896-02-02 i Fattiginrättningen, Hälsingorgs stadsförsamling (M).
F Bengt Isaksson Lager.
Född 1800-03-31 i Månestorp, Sandseryd (F).
Död 1879-11-09 i Längsberg Öjaböke Storeg., Lidhult (G).

FF Isak Stackström.
Född 1754-09-11 i Vrankunge, Skatelöv (G).
Död 82 år gammal 1836-08-14 i Långsberg Öjaböke, Lidhult (G).

 
 
FM Elisabet Nilsdotter.
Född 1779-04-20 i Jonsbo, Kärda (F).
Död 1853-03-15 i Långsberg Öjaböke, Lidhult (G).

 
 
M Maria Svensdotter.
Född 1801-09-26 i Färda norreg. soldat., Södra Unnaryd (N).
Död 1875-03-13 i Öjaböke, Lidhult (G).

MF Sven Svensson Färdig.
Född 1752-09-20.
Död 1815-01-12 i Löjenäs soldat., Femsjö (N).

 
 
MM Maria Mattiasdotter.
Född 1758.
Död 1823-12-09 i Löjenäs soldat., Femsjö (N).

 
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten Skräddaren
Född 1824-10-09 i Haghult, Femsjö (N).
Flyttade 1828 från Femsjö (N) till Lindsholmen Bohult, Odensjö (G).
Flyttade 1835 från Lindsholmen Bohult, Odensjö (G) till Längsberg Öjaböke Storeg., Lidhult (G).
Antagen som soldat nr 60 1845-10-16 i Bassarås Byag., Lidhult (G).
Flyttade 1845 från Strömhult, Lidhult (G) till Bassarås Byag. soldat., Lidhult (G).
Rymde 1851-10-16 i Bassarås Byag., Lidhult (G).
Avförd ur rullorna 1852-02-17 i Bassarås Byag., Lidhult (G).
Intagen för rymningsbrott 1852-11-18 Kriminakvårdsanstalten, Växjö (G).
Frigiven 1852-12-02 Kriminakvårdsanstalten, Växjö (G).
Flyttade 1853 från Bassarås Byag., Lidhult (G) till Halmstad (N).
Död 1896-02-02 i Fattiginrättningen, Hälsingorgs stadsförsamling (M).
Längd 6' (gmr 1849).
Landshöfdings Embetets Allmänna Kungörelser. N:o 59 / 1851
Allmänneligen efterlyses:
På begäran af Chefs-Embetet wid Kronobergs Regemente: Soldaten wid Kronobergs Regemente och Sunnerbo Compagnie, N:o 60 Johan Magnus Bengtsson Lindberg, hwilken den 16 sistl. Oktober från roten olofligen afwikit utan att sedermera kunna anträffas. Lindberg, som är kunnig i skräddarhandtwerket, är 27 år gammal, 6 fot 2 streck lång och har trindlagt ansikte, bruna ögon, mörka hår och ögonbryn, samt war wid afwikandet klädd i blå rock, grå byxor med, blå ränder och brun mössa.

Kronobetjente anbefalles att i afseende på förestående efterlysning iakttaga hwad dem lagligen åligger.
Wexjö Landskansli den 13 Nowember 1851.
Carl Mörner / Carl A. Holmberg
(Kompanitillhörigheten är här felaktigt angiven, ska vara Ljungby Kompani!)

Enligt fångrullan lärde sig Johan Magnus att läsa av föräldrarna, hos vilka han vistades till 19de året, då han kom i skräddarelära vilket yrke han idkade tills han vid 21 års ålder blev soldat.
Hade efter rymningen upphållit sig vid Höganäs stenkolsgruva.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-09-07 med hjälp av Disgen version 2021.